Behöver jag logga in i kundportalen när jag redan beställt tjänst hos en tjänsteleverantör?

  • Nej, vår kundportal är egentligen bara till för de som inte beställt tjänst direkt hos en tjänsteleverantör. Kommer du till vår portal när du kopplar in din dator beror det med största sannolikhet på att din tjänsteleverantör inte registrerat din beställning än. Du kan självklart ändå få tillgång till din kundportal kontakta oss för att få dina inloggningsuppgiter. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?