Måste man dra ur kontakten om det blir åska?

  • Det är bra att dra ur kontakten till all elektronisk utrustning, även din fiberutrustning, när det åskar. Annars finns det en risk att din utrustning förstörs om blixten skulle slå ner.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?