Jag har precis flyttat och kan inte koppla in mina fibertjänster på min nya adress. Vad är fel?

  • I första hand kan du höra efter med tidigare kund om hen sagt upp sina tjänster på den aktuella adressen. I andra hand bör du kontakta din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan. Om det visar sig att felet ligger hos oss kommer de att skicka en felanmälan till oss med den information vi behöver för att felsöka.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?